ความหมายภายใต้ตราประทับ ( ออกแบบตรายาง)

 

ความหมายภายใต้ตราประทับ (ตรายาง)

 ออกแบบตรายาง

ตราประทับ หรือ ตรายาง ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในปัจจุบัน การทำธุรกิจ ทุกบริษัทจะต้องมีตรายาง เริ่มตั้งแต่การยื่นหนังสือกับทางราชการเพื่อขอจัดตั้งธุรกิจ จากนั้นในการทำธุรกรรม นิติกรรมฯ สำคัญต่างๆ ของบริษัท เช่น ประทับตรายางเพื่อสั่งจ่ายเช็ค ประทับตรายางเอกสารสำคัญ เป็นต้น ตรายางประทับเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของบริษัทที่แสดงให้ทราบว่าได้รับรองธุรกรรม นิติกรรมฯ นั้นๆอย่างสมบูรณ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก

ความรู้ในวิชาฮวงจุ้ยที่ต้องทำความเข้าใจในการออกแบบตรายางที่สำคัญก็คือ เรื่องเกี่ยวกับ ฮวงจุ้ยเบญจธาตุ และระบบมาตรวัดหลู่ปังเชียะ ตรายางบริษัทปัจจุบันนิยมใช้สีน้ำเงิน หรือ สีดำ หรือสีเข้ม หมายถึงธาตุน้ำ ดังนั้น ตรายางต้องเป็นสัญลักษณ์ วงกลม หรือวงรี ซึ่งหมายถึงธาตุทอง ในทางฮวงจุ้ยเบญจธาตุ “ธาตุทอง จะเกื้อหนุน ส่งเสริม ก่อให้เกิด ธาตุน้ำ” ซึ่งธาตุน้ำ นอกจากจะหมายถึงเงินและทรัพย์แล้ว สีดำสามารถอยู่หลอมรวมกับทุกสิ่งได้ มีทั้งพลังอำนาจและความอ่อนไหวไปพร้อมๆกัน และนั่นคือเป้าหมายของธุรกิจ

ในยุกต์จีนโบราญนั้น ตราประทับมักใช้สีแดงเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งสีแดง หมายถึงธาตุไฟ ดังนั้น ตรายางต้องเป็นสัญลักษณ์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งหมายถึงธาตุดิน ในทางฮวงจุ้ยเบญจธาตุ “ธาตุไฟ จะเกื้อหนุน ส่งเสริม ก่อให้เกิด ธาตุดิน” ซึ่งธาตุดิน เป็นตัวแทนของแผ่นดินและความหนักแน่น ธาตุดินแสดงถึงความเป็นปึกแผ่นมั่นคง เสริมอำนาจบารมี ความอบอุ่น ความเป็นมิตร และความเจริญรุ่งเรือง และนั่นคือวัตถุประสงค์

 ออกแบบตรายาง

 

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งของตราประทับคือ ขนาด (ระบบมาตรวัดหลู่ปัง) ต้องกำหนดขนาดที่เป็นมงคล และหลีกเลี่ยงขนาดที่เป็นอัปมงคล ขนาดที่เป็นมงคล เช่น ไช้เต็ก (โชคลาภ คุณธรรม) ป้อโข่ว (คลังสมบัติ) ลักฮะ (สมพงศ์ เกื้อกูล) เง่งอก (มีวาสนา  มีลาภผล) เป็นต้น

การนฤมิตสร้างสรรค์ของจิตรกรรมจีนโบราญนั้น ตามความนิยมมาแต่เก่าก่อน จะต้องประกอบด้วย "ตรีสัมบูรณ์" คือ “ความสมบูรณ์สามอย่าง” ทั้งสามอย่างต้อง สอดคล้องกลมกลืน กันอย่างเหมาะสม

ถ้าเทียบเป็นเสียงดนตรีก็ต้องบอกว่ามี "ฮาร์โมนี่" คนจีน เรียกว่า "เหอ" () หรือ "ฮั้ว" ในภาษาแต้จิ๋ว คนญี่ปุ่นเรียกว่า "วะ" คำนี้เป็นคำที่มีความหมายเชิงบวก แต่คนไทยมักเอาไปกล่าวถึงความหมายเชิงลบ เช่น ฮั้วประมูล (คือสมคบกันโกงในการค้ากับทางราชการ)

"ตรีสัมบูรณ์" คือ “ความสมบูรณ์สามอย่าง” นั้นประกอบด้วย

  1. ตัวรูปเขียน
  2. ตัวอักษร
  3. ตราประทับ

นี่เป็นรายละเอียดในส่วนรูปเขียน ไม่นับสไตล์แบบต่างๆ “ความงาม” และ “ความหมาย” ของศิลปะจีน ญี่ปุ่น เกาหลี มุ่งเน้นที่ "รสนิยม"

ในความสัมบูรณ์ มีสิ่งที่ไม่สมบูรณ์

สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้เกิดความสัมบูรณ์

เครื่องมือของนักแกะตราประทับ คือ สิ่วเหล็กปลายคมขนาดต่างๆ จึงเรียกกันว่า "พู่กันเหล็ก"

 

 

 

ออกแบบโลโก้ ฮวงจุ้ย

วิเคราะห์โหงวเฮ้งลายเซ็น

วิเคราะห์โลโก้ตามหลักฮวงจุ้ย

ออกแบบโลโก้

ฮวงจุ้ย โลโก้

โลโก้ ฮวงจุ้ย

Logo ฮวงจุ้ย

รับออกแบบโลโก้

โลโก้

ตรายาง

ทำตรายาง

ออกแบบตรายางบริษัท

ตรายางตามหลักฮวงจุ้ย

 

*กรุณาติดต่อทางอีเมล์ เพื่อลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลจากการจดจำ เนื่องจากมีลูกค้าหลายรายครับ !! 

ติดต่อ Email: plyfasai@gmail.com  (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

                  PLYFASAI@GMAIL.COM  (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง)

             Tel: 0818838685  (จ-ส เวลา 8.30-17.00น.)

www.sango.igetweb.com

www.โลโก้ตรายาง.com

Power by Sango

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบโลโก้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ตรายางบริษัท

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ตรายาง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ออกแบบตรายาง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: ทำตรายาง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: แบบตรายางบริษัท

 

 

 

ออกแบบโลโก้, รับออกแบบโลโก้
 

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

รับออกแบบโลโก้, ออกแบบโลโก้, ตรายาง, ทำตรายาง, โลโก้ ฮวงจุ้ย
Email: plyfasai@gmail.com
www.sango.igetweb.com, www.โลโก้ตรายาง.com
Copyright © 2008-2018 by Sango.igetweb.com & โลโก้ตรายาง.com, All Rights Reserved.